Контакти

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „Г.С.РАКОВСКИ“  
Име, презиме, фамилияДлъжностСлуж.тел /код +359/
ЖЕЧКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Директор052480005
КАЛИНА ДЕНЧЕВА ДОБРЕВА Зам. директор УД0884319199
НИКОЛА ЦВЕТОМИРОВ ЦАНКОВ Зам. директор УД, АСД0884335396
ЕЛМИРА НИКОЛОВА
Зам. директор УТД0884318118
ТИХОМИР ЕФТИМОВ ДИМИТРОВ Пед. съветник0884314600
ХРИСТИНКА ДОБРЕВА ТОДОРОВА Гл. учител0882079159
ДИАНА СТОЙКОВА КОЙЧЕВА Ст. учител0882079172
ГЪЛЪБИНА ЙОВЧЕВА Учител0882079154
НЕЛИ СТОЯНОВА ВИЧЕВА Гл. учител0882079175
ГАЛИНА НИКОЛОВАУчител0882079160
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ВЛАДОВА Ст. учител0882079186
ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВАСт. учител0882033131
АНИТА МИХАЙЛОВА Ст. учител0882079147
МАРИАНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА Ст. учител0882079166
РУМЕНА СТЕФАНОВА ПОПХЛЕБАРОВА Ст. учител0882079185
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА Ст. учител0882079157
ВАЛЕНТИНА КЪНЕВА ИВАНОВАСт. учител0882079142
ВАЛЕРИЯ СТАЛЕВА ЗАПРЯНОВАСт. учител0882079184
АНТОНИЯ ЯНЕВАСт. учител00882079188
ПАВЛИН ИЛИЕВ ИВАНОВ Ст. учител0882079141
СВЕТЛАНА НИКОЛОВА Ст. учител0882079174
АТАНАС ИВАНОВ ГАДЖЕВ Ст. учител0882079182
ДАНИЕЛА КЪНЧЕВА ДЕМИРЕВА-ИВАНОВА Ст. учител0882079140
ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА МЕШКОВА Ст. учител0882079151
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА Ст. учител0882079145
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА Ст. учител0882079143
СТЕЛА ГРИГОРОВА Ст. учител0882079164
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ Ст. учител0882079150
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ Ст. учител0882079178
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ Ст. учител0882079155
НИНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА Ст. учител0882079153
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ПАНТЕЛЕЕВ Ст. учител0882079148
ЖАСМИНА АНГЕЛОВА КИРОВА Ст. учител0882079165
ЗОРНИЦА ТАНКОВА ЛЮБЧЕВА Ст. учител0882079173
ТАНЯ ГУТЕВА ПЕТКОВА Ст. учител0882079161
ГАЛЯ ВЕЛИКОВА ДУШЕВАСт. учител0882079170
ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА Ст. учител0882079181
ЕМИЛИЯ ХАДЖИЙСКА Учител0882079183
МИЛЕНА КОЛЕВА СТАНЕВА Ст. учител0882079167
КРАСИМИРА ЕМИЛОВА МАКАВЕЕВА Ст. учител0882079152
ВЕСЕЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА Учител0882079180
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА Учител0882079156
ВЕЛИМИРА МИХАЙЛОВАУЧИТЕЛ082079176
ПЕТЯ ГУНЧЕВА ЩЕРЕВА Учител0882079171
ПЕТЯ КОЛЕВАУЧИТЕЛ0882079191
КРИСТИНА ЖЕЙНОВА
Учител0882079146
МАЯ ДИМИТРОВАУчител0882079192
ХРИСТО МИЛЕТОВ
УЧИТЕЛ0882079190