За зрелостниците

ВАЖНИ ДАТИ ЗА ВИПУСК 2021 г.

Срок за подаване на заявления за ДЗИ – сесия май-юни 01.03-19.03.2021 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ - до 18.05.2021 г.

1.Дати за провеждане на ДЗИ – сесия май-юни:

  • Български език и литература - 19.05.2021 г.  Начало: 08.00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 21.05.2021 г. Начало: 08.00 ч.

2. Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация сесия юни.

  • Теория на професията - 04.06.2021 г. Начало: 08,00 ч.
  • Практика на професията – 02-03.06.2021 г. Начало: 08,00 ч.

3. Раздаване дипломи на випуск 2021 г. – 22.06.2021 г.