Училищно настоятелство към Варненска търговска гимназия “Георги Стойков Раковски”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Управителният съвет на Училищното настоятелство при Варненска търговска гимназия „ Георги Стойков Раковски” Ви уведомява, че при започването на всяка учебна година /VIII,IX,X , XI клас/на първата родителска среща ще бъдат събирани по 30 лв. от ученик.

Всяка учебна година средствата се използват за обновяване на материално-техническата база, за повишаване качеството на учебния процес  на децата ни.

УС на УН при ВТГ „ Г.С.Раковски” публикува на сайта на Гимназията отчет на изразходваните средства за всяка учебна година.

Благодарим за съпричастността!

Банкова сметка при ДСК Банк АД`

титуляр: Сдружение училищно настоятелство ВТГ „ Г.С. Раковски“ 

IBAN: BG63STSA93000021748684

BIC: STSABGSF