МЛАД ИКОНОМИСТ – 2019г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯобявява Петнадесети национален конкурс   МЛАД ИКОНОМИСТ – 2019г.„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”  на тема: „Човешкият капитал и благоденствието на България“                       Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до[…]