УТФ ФЕСТ 2019 година – учулищен кръг

Участниците и техните мини-щандове УТФ ФЕСТ 2019 година – училищен кръг На 26.03.2019 година, в салона на нашата Гимназия, в среда на смях, глъчка, цветове и приятелство се проведе ежегодния Конкурс на учебно тренировъчните фирми. В него взеха участие девет отбора изцяло от ученици от 11-те класове на Варненска търговска гимназия и една гостуваща учебно[…]