СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ – 2019/2020 година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Учебен предметАвтор / Издателство1.   Български език„Просвета“ Азбуки –М. Васева2.   Литература„Просвета“ Плюс – К. Топалов3.   Математика„Архимед“ – Паскалева4.   Физика„Булвест 2000“5.   Химия„Булвест 2000“ – Свобода Бенева6.   Биология„Анубис“7.   История„Просвета“- Б. Гаврилов8.   География„Булвест 2000“ – Р. Пенин9.   Философия„Анубис“10.Информационни технологии„Просвета“ – закупуват се колективно11.Музика„Анубис“ –[…]

ГРАФИК на дейностите по прием 2019/2020 година

 Г Р А Ф И К НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 г. 01.07.2019 г – 03.07.2019 г. – записване на учениците,приети по чл. 60, ал. 1, от Наредба № 10 от 2016 г.12.07.2019 г. – 16.07.2019 г. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране[…]