Годишни планове и стратегии на развитие

Icon

ГОДИШЕН ПЛАН на Варненска търговски гимназия "Георги Стойков Раковски" за учебна 2021/2022 година.

Icon

Стратегия за развитие 2021-2025 година

Icon

Стратегия за развитие на Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски" за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година.