История

На 6.IX.1904 г. училището официално отваря врати под наименованието: “Търговско практическо училище – гр. Варна” при Варненската търговско индустриална камара. Помещава се в частно здание. Първият директор на училището е Цани Калянджиев (до 15.IX.1924 година). Училището започна своето функциониране с 65 ученика, разделени на две паралелки с тригодишен курс на обучение.
• 1906 г е приет Цани Калянджиев Закон за търговското образование, регламентиращ два типа търговски училища – нисши и средни. Курсът на обучение става четиригодишен, с по-голям достъп до общообразователни предмети.
• 1912 година – Варненската търговско – индустриална камара е започнала стоителството на училищното здание.
• През 1914 година вече се водят първите учебни занятия в него.
• От 1923 година курсът на обучение става 5- годишен курс.
• На 16 юни 1937 година по случай раждането на престолонаследника Княз Симеон Търновски, учителският съвет в специално заседание решава да помоли за благоволение Н. В. Царя, училището да носи името на Н. Ц. В. Престолонаследник Княз Симеон Търновски.
• На 28.VII.1937 г. с писмо № 2808 Канцеларията на Н. В. Царя ни уведомява че Н. Величество Царя с удоволствие дава съгласието си училището да се нарече на името на Н. Ц. В. Княз Симеон Търновски.
• От 1 септември 1943 година училището става държавно и се нарича Държавна търговска гимназия “Цар Симеон II”.
• От 1950 г. училището носи наименованието ,,Стопански техникум”.
• От 1952 г. училището става Техникум по икономика с патрон ,,Георги Стойков Раковски” до май 2003 г.
• До 1989 година Техникум по икономика подготвя средни икономически кадри, като обучението е на принципите за планомерно и пропорционално развитие на стопанството.
• От учебната 1989/1990 година Техникум по икономика прави реални опити за ориентиране на обучението към изискванията на пазарна икономика. За директор е назначен Димитър Костадинов. Работи се по учебна документация “Икономика и пазарна политика”, с тенденции за утвърждаване от МОН. Разраства се разнообразието от специалности.
• На 13 Юни 1990 година е утвърдена специалността ”Стопански мениджмънт” – една паралелка с усилено изучаване на английски език, с прием от цялата страна. Това е първата паралелка с утвърден прием след седми клас в икономическите училища в страната.
• През 1991 година – Изработване на учебна документация за специалността ”Стопански мениджмънт”, утвърдена от МОН.
• През 1992 година – Прием на ученици в 7 паралелки: -1 след VII клас; – 6 след VIII клас. За първи път квотата за прием е 13 момичета и 13 момчета в паралелка от 26 ученика.
• През 1995 година училището кандидатства за участие в Българо-Австрийски образователен проект, подготвя и прилага съответната документация.
• От 1996 година- Техникум по Икономика – Варна е утвърден за партньор и едно от петте пилотни училища по Българо-Австрийски образователен проект, заедно с икономическите училища в София, Монтана, Бургас и Стара Загора.
• 1997 година- Техникум по Икономика – Варна кандидатства по проекта ФАР за икономическите училища, като изработва документация съвместно с колектива от Търговската гимназия в гр. Стара Загора.
• 1998 година- по програма ФАР е оказана съществена материална помощ на училището на стойност 33 000 екю. Оборудвана е зала за Учебно – тренировъчните фирми и 2 зали по информатика.
Специалностите след 7 клас по двата проекта са със засилено изучаване на два западни езика – английски и немски.
• На 26.01.1998 година Техникум по Икономика – Варна, прави презентация на новите кабинети и специалности.
• 1999/2000 година – учителския колектив работи върху усъвършенстване на внедрените проекти.
• 2001 година – през месец януари е получено предложение за участие в нов проект – Създаване на регионална мрежа за икономическо образование на училищно ниво “Партньорство между албански, български, македонски и румънски икономически училища” – EKONET.
• Март 2001 г. Техникум по Икономика – Варна през март месец 2001 год. е организатор и домакин на IV Национален панаир на Учебно – тренировъчните Фирми. За първи път участват освен учебните фирми от петте пилотни училища, също и други училища от Варна и областта. Панаира бе високо оценен като организация и замисъл. Посетен бе от зам. министъра на Образованието и на науката, представители от министерството в София, от държавни и политически личност от Варна, както и масово от варненската общественост.
• През 2001 г. по инициатива на директора Димитър Костадинов е създаден мажоретен състав на училището с ръководител Снежана Аначкова. Мажоретния състав участва в тържествата на училището и има изяви и като танцов състав.
• През декември 2002 година след тринадесет годишна работа като директор на училището се пенсионира Димитър Костадинов.
• На 13.12.2002 година в длъжност директор встъпва Марияна Михайлова.
• През март 2003 година се отбеляза 10 годишния юбилей на Българо-австрийски образователен проект. Тържеството се проведе в София в Националната финансово стопанска гимназия. Гости бяха зам. министъра на Образованието и науката, представители от българското и австрийското министерството. Основния доклад се изнесе от координатора на проекта маг. Ева Ямбор. Даде се висока оценка на резултатите през изтеклите години, като проекта се предаде за координиране и управление на Министерството на науката и образование. Като естествено продължение на този проект е проекта EKO-NET, по който училището работи от 2001 година.
• Май 2003 година – Техникум по Икономика “Г. С. Раковски” е преименован на Варненска търговска гимназия “Г. С. Раковски”.
• Август 2003 г. – екип от училището /8 ученици и техните ръководители Цветелина Иванова, Нели Вичева и Екатерина Мешкова/ спечели трето място в конкурса на концерна “Siemens” – “Join multimedia 2003”, измежду 2100 ученически отбора, представители от 1100 европейски училища. Варненците се пребориха за призовото място с компютърна програма, посветена на борбата с наркотиците /www.drugs.314c.com/
• 2004 г. – училището чества тържествено своят 100 годишен юбилей