Oбществен съвет

Протокол No 1/20,11,2019 г.

Download Now

Протокол No 11/19,03,2019 г.

Download Now

Протокол No 10/14,01,2019 г.

Download Now

Протокол No 09/26,11,2019 г.

Download Now

Протокол No 8/13,06,2018 г.

Download Now

Протокол No 7/08,02,2018 г.

Download Now

Протокол No 6/30,01,2018 г.

Download Now

Протокол No 5/28,07,2017 г.

Download Now

Протокол No 4/04.09.2017 г.

Download Now

Протокол No 2/01.02.2017 г.

Download Now

Протокол No 3/20.04.2017 г.

Download Now

Протокол No 1/15.12.2016 г.

Download Now